Fundashon Ambulans Deseo Korsou
 

Het Bestuur van FADK 

Het bestuur van FADK bestaat op dit moment uit de volgende personen (van links naar rechts) voorzitter Klaas Domburg, vicevoorzitter Angelle Scharbaai, Penningmeester Ruud Hamers en secretaris Norman Jansen. 

Wij hechten grote waarde aan transparantie naar de samenleving en onze donateurs. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt waarin operationele en financiële verantwoording wordt afgelegd. Deze jaarverslagen vindt u op onze website.  

Wij zijn trots op onze vrijwilligers, bestaande uit: capabele chauffeurs, medisch geschoolde begeleiders en doortastende ondersteuners. Allen hebben een integriteitsverklaring ondertekend en onderschrijven de doelstelling van FADK van harte. 

Wij zijn blij met onze donateurs, want zonder donaties kunnen er geen wensen worden vervuld. Donateurs kunnen - als zij dat wensen - worden vermeld op onze website.


E-mailen
Map
Info
Instagram
LinkedIn